Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України, протокол № 8/242-10 від 30 жовтня 2018 р.

Опубліковано: 2019-06-26